Zwroty i reklamacje

Zwroty

14 dni na zwrot

Wyślij do nas towar w ciągu 14 dni od otrzymania paczki

2 kroki zwrotu

Poinformuj nas mailowo o zwrocie i wyślij paczkę na adres naszej pracowni

Formularz

Możesz skorzystać z formularza lub odesłać produkt bez uzupełniania żadnych formalności

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania paczki.
 3. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres pracownia@wilczysko.art).
 4. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy  umieszczonego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego dostarczenia paczki), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji.
 7. Sprzedawca wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia towaru.
 8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:
  ul. Młyńska 5/6, 40-098 Katowice
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący  poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 9. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towar.
 1.  

Reklamacje

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz reklamować wadliwy towar napisz wiadomość na nasz adres mailowy

Odeślij produkt

Prosimy o zwrot towaru. My ponosimy koszt przesyłki zwrotnej.

Odpowiemy w 14 dni

Twoją reklamację rozpatrzymy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wadliwego produktu

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.
 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym przy istotnej wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Młyńska 5/6, 40-098 Katowice.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu (pracownia@wilczysko.art)
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Zapoznaj się z naszym regulaminem sklepu, gdzie szczegółowo opisujemy warunki zwrotów i reklamacji w podpunktach § 8 i § 9. (Regulamin sklepu)

Skontaktuj się z nami

Napisz, jeżeli chcesz zwrócić lub reklamować zamówiony w naszym sklepie towar. Podaj w treści wiadomości nr zamówienia. 

+48 729 971 507

pracownia@wilczysko.art